Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl

Odbiór stypendiów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie  serdecznie zaprasza rodziców uczniów klas IV – VI, którzy otrzymują stypendia naukowe (średnia 5,20 i wzorowe zachowanie) oraz stypendia sportowe na uroczystość  ich wręczenia w dniu 23.06.2017r, godz.900 hala sportowa.

Odbiór stypendiów w godz. 1100 – 1600 , pokój 616

 

Dni: 19, 20, 21 i 22 czerwca 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 – 6.

Kutno, dnia 14.06.2017r.

 KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przypomina, że dni: 19, 20, 21 i 22 czerwca 2017r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów klas 1 – 6.

Jednocześnie informuję, że w wyżej wymienionych dniach szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej, w godzinach jej pracy.

Obiady będą wydawane w stołówce szkolnej (zgodnie z wcześniejszym ustaleniem z kierownikiem świetlicy) w godzinach 1130 – 1300

DZIĘKUJĘ

23 czerwca 2017r. (piątek) uroczyste zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017

 

Kutno, 12.06.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w dniu 23 czerwca 2017r. (piątek) uroczyste zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2016/2017 odbywać się będą według podanego niżej harmonogramu:

godzina 800 – klasy III

(hala sportowa)

Po uroczystości uczniowie spotykają się z wychowawcami oddziałów w podanych niżej salach:

3Asala 804 , 3Bsala 805 , 3Csala 811 , 3Dsala 118 , 


3Esala 908 , 3Fsala 904 , 3Gsala 905 , 3Hsala 909 , 3Isala 911

 

godzina 900 – klasy IV, V i VI

(hala sportowa)

Po uroczystości uczniowie spotykają się z wychowawcami oddziałów w podanych niżej salach:

4Asala 116, 4Bsala 314 , 4Csala 302 , 4Dsala 320 , 4Esala 217 , 

 

5Asala 308 , 5Bsala 309 , 5Csala 215 , 5Dsala 217A , 5Esala 303

 

6Asala 316, 6Bsala 115 , 6Csala 219 , 6Dsala 203 ,

6Esala 110 , 6Fsala 221

 

godzina 1100 – klasy I i II

(hala sportowa)

Po uroczystości uczniowie spotykają się z wychowawcami oddziałów w podanych niżej salach:

1Asala 121 , 1Bsala 118

 

2Asala 805 , 2Bsala 804 , 2Csala 811, 2Dsala 904 , 2Esala 908 , 


2Fsala 102 , 2Gsala 906 , 2Hsala 911 , 2Isala 909 2Jsala 905


 

Nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych

W związku z otwarciem sali integracji sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informujemy, iż rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, terapia będzie odbywać się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 667-291-969 (w godzinach 8.00 – 15.00), bądź mailowo d.wojciechowska@sp1kutno.pl

wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V

Kutno, dnia 29.03.2017r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informuje, że w okresie od 03 kwietnia 2017r. do 16 czerwca 2017r. wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klas V będzie realizowane z podziałem na grupy międzyoddziałowe (dziewcząt i chłopców).

Zajęcia poszczególnych grup będą się odbywały w niżej podanych terminach:

DZIEWCZĘTA

grupa 5A – 5C: 03.04.2017r., 24.04.2017r., 15.05.2017r., 29.05.2017r. i 12.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5B: 05.04.2017r., 19.04.2017r. 17.05.2017r., 31.05.2017r. i 14.06.2017r.  (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 06.04.2017r., 20.04.2017r., 04.05.2017r., 18.05.2017r. i 01.06.2017r.  (6 godz. lek. – czwartek, sala 215);

CHŁOPCY

grupa 5A – 5B: 10.04.2017r., 08.05.2017r., 22.05.2017r.. i 05.06.2017r. (7 godz. lek. – poniedziałek, sala 116);

grupa 5C: 12.04.2017r., 26.04.2017r., 10.05.2017r., 24.05.2017r. i 07.06.2017r. (7 godz. lek. – środa, sala 215);

grupa 5D – 5E: 27.04.2017r., 11.05.2017r., 25.05.2017r. i 08.06.2017r. (6 godz. lek. – czwartek, sala 215).

DZIĘKUJĘ

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

KALENDARIUM 

Data   Uwagi
01 września 2016r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych czwartek
06 września 2016r. Zebrania z rodzicami wtorek
I – III
07 września2016r. środa
IV – VI
14 października 2016r. Dzień Edukacji Narodowej piątek

(dzień wolny od zajęć lekcyjnych atr. 74 KN)

25 października 2016r. Konsultacje rodziców z nauczycielami wtorek
I – III
26 października 2016r. środa
IV – VI
31 października 2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych poniedziałek
§ 5 pkt 2 ppkt 3 rozporządzenia MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.)
01 listopada 2016r. Wszystkich Świętych wtorek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
11 listopada 2016r. Narodowe Święto Niepodległości piątek
(dzień ustawowo wolny od pracy)
06 grudnia 2016r. Zebrania z rodzicami

Poinformowanie rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych (w tym o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi z zajęć dydaktycznych oraz o zagrożeniach naganną oceną zachowania)

wtorek
I – III
07 grudnia 2016r. środa
IV – VI
od 23 grudnia 2016r.
do 31 grudnia 2016r.
Zimowa przerwa świąteczna  

Continue Reading KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2016/2017