Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl

Podręczniki i karty pracy- religia klasy I-VII

Informacja dotycząca podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice.

Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych przedmiotów nauczania dla uczniów klas I – VII są kupowane przez szkołę z dotacji celowej MEN i będą bezpłatnie wypożyczane lub przekazywane uczniom do użytku na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że dotacja celowa MEN nie obejmuje podręcznika i karty pracy do nauki religii – rodzice zapewniają te pomoce dydaktyczne we własnym zakresie.

Podręczniki do religii:

Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań

Klasa 1

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-11-01/10 – PO – 1/11

Klasa 2

Kochamy Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-12-01/10 – PO – 1/12

Klasa 3

Przyjmujemy Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-13-01/10 – PO – 1/13

Klasa 4

Jestem Chrześcijaninem + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-21-01/10 – PO – 1/11

Klasa 5

Wierzę w Boga + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-22-01/10 – PO – 1/12

Klasa 6

Wierzę w Kościół + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-23-01/10 – PO – 2/13

Klasa 7

Spotkanie ze Słowem + karty pracy – JanSzpet, Danuta Jackowiak
AZ-31-01/10-PO/1 – 11

Info_o_podrecznikach

Info_o_podrecznikach

Nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych

W związku z otwarciem sali integracji sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informujemy, iż rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, terapia będzie odbywać się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 667-291-969 (w godzinach 8.00 – 15.00), bądź mailowo d.wojciechowska@sp1kutno.pl

SZKOLNY GABINET STOMATOLOGICZNY

SZKOLNY GABINET STOMATOLOGICZNY

Stomatologia na Storczykowej 7

Małgorzata Płatek-Jaroch

Łódź ul. Storczykowa 7

TELEFON KONTAKTOWY (zapisy na wizyty):

605 655 969

GODZINY PRZYJĘĆ:

LEK.STOM.    MAŁGORZATA PŁATEK-JAROCH

 PONIEDZIAŁEK               08:30 – 14:30

LEK.DENT.     ADAM MICHALSKI

 WTOREK                         10:00 – 18:00

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia

Utworzenie pracowni przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”

logo

Zadanie pn.:

Utworzenie pracowni  przyrodniczo-ekologicznej „Ekologiczne pogotowie ratunkowe”w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

Wartość ogólna zadania:  31.465,00 PLN

Zadanie dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji do kwoty 25.315,00 PLN

Zakres projektu:

  • zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, wyposażenia pracowni, roślin doniczkowych;
  • prace remontowe;
  • zakup/wykonanie tablicy informacyjnej

www.zainwestujwekologie.pl

Podręczniki i karty pracy- religia klasy I-VII

Informacja dotycząca podręczników obowiązujących
w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Rodzice.

Przypominamy, że podręczniki i materiały ćwiczeniowe do edukacji wczesnoszkolnej oraz pozostałych przedmiotów nauczania dla uczniów klas I – VII są kupowane przez szkołę z dotacji celowej MEN i będą bezpłatnie wypożyczane lub przekazywane uczniom do użytku na zasadach określonych w regulaminie biblioteki szkolnej.

Jednocześnie przypominamy, że dotacja celowa MEN nie obejmuje podręcznika i karty pracy do nauki religii – rodzice zapewniają te pomoce dydaktyczne we własnym zakresie.

Podręczniki do religii:

Wydawnictwo św. Wojciecha Poznań

Klasa 1

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-11-01/10 – PO – 1/11

Klasa 2

Kochamy Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-12-01/10 – PO – 1/12

Klasa 3

Przyjmujemy Pana Jezusa + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-13-01/10 – PO – 1/13

Klasa 4

Jestem Chrześcijaninem + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-21-01/10 – PO – 1/11

Klasa 5

Wierzę w Boga + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-22-01/10 – PO – 1/12

Klasa 6

Wierzę w Kościół + karty pracy – Jan Szpet, Danuta Jackowiak
AZ-23-01/10 – PO – 2/13

Klasa 7

Spotkanie ze Słowem + karty pracy – JanSzpet, Danuta Jackowiak
AZ-31-01/10-PO/1 – 11

Info_o_podrecznikach

Info_o_podrecznikach

Nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych

W związku z otwarciem sali integracji sensorycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie informujemy, iż rozpoczyna się nabór osób zainteresowanych udziałem w zajęciach terapeutycznych.

Zgodnie z założeniami projektu, terapia będzie odbywać się 2 razy w tygodniu po jednej godzinie zegarowej.

O zakwalifikowaniu zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Zapisów można dokonywać pod numerem telefonu 667-291-969 (w godzinach 8.00 – 15.00), bądź mailowo d.wojciechowska@sp1kutno.pl

SZKOLNY GABINET STOMATOLOGICZNY

SZKOLNY GABINET STOMATOLOGICZNY

Stomatologia na Storczykowej 7

Małgorzata Płatek-Jaroch

Łódź ul. Storczykowa 7

TELEFON KONTAKTOWY (zapisy na wizyty):

605 655 969

GODZINY PRZYJĘĆ:

LEK.STOM.    MAŁGORZATA PŁATEK-JAROCH

 PONIEDZIAŁEK               08:30 – 14:30

LEK.DENT.     ADAM MICHALSKI

 WTOREK                         10:00 – 18:00

Realizujemy świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia